VD-kommentar

Djärva utmaningar driver RO-Gruppen

Det är viljan att klara av djärva utmaningar som ligger bakom RO-Gruppens lönsamma tillväxt.

2011 satte RO-Gruppen ett tufft mål för vår fortsatta expansion. Efter en rad år med stabil och lönsam tillväxt var omsättningen 185 miljoner. Både internt och externt ville vi samla oss bakom en djärv målsättning: RO-Gruppen skulle fortsätta att växa och nå en miljard i omsättning. Sedan dess har vi jobbat med att utveckla företagskulturen, ledarskapet och sättet vi gör affärer på – och det har varit framgångsrikt. Under 2017 ökade volymen med 23,7 procent och vi lyckades samtidigt fördubbla resultatet. Nu ser vi att vi kommer att nå målet! Under 2018 växer vi vidare och kommer att passera en miljard i omsättning.

Vi vill förändra världen

Det hade vi aldrig kunnat göra utan att ha lyckats rekrytera, utveckla och behålla rätt personal. Idag är vi nästan tre gånger fler än 2011, och de personer som söker sig till oss förenas av viljan att förändra världen, men också att utvecklas när omvärlden förändras. Vi har förmånen att få ta emot jobbansökningar från branschens bästa.

Vi fortsätter att prioritera lönsam tillväxt, samtidigt som vi bygger organisation och kapacitet.

Det finns en rad globala megatrender som påverkar RO-Gruppen. Sverige är ett av de länder som urbaniseras snabbast, och vid sidan av en växande e-handel så finns det stor efterfrågan på externa köp- och logistikcentrum. Digitaliseringen ger oss nya sätt att förbättra våra processer såväl i projekten som på koncernnivå. Alla dessa trender talar för RO-Gruppen.

Prioriterar lönsam tillväxt

RO-Gruppen kommer att fortsätta att prioritera lönsam tillväxt, samtidigt som vi bygger organisation och kapacitet. Vi fortsätter att ta marknadsandelar, inte minst i Stockholm där vi etablerade oss som bostadsbyggare under 2016. I Göteborg, där vi är etablerade sedan 2012, har vi positionerat oss genom en rad större och komplexa projekt, och det är en verksamhet som vi kommer att utveckla under kommande år.

Dessutom har vi under 2017 i större omfattning än tidigare börjat riktat in oss på stora samverkansentreprenader. Dessa har vi fått tack vare det stora förtroende som kunderna har för oss och vår förmåga.

Under 2017 och 2018 har vi fått en rad utmärkelser som bekräftar att vi är en attraktiv arbetsgivare. Vår ambition för de kommande åren är densamma som tidigare. Vi kommer att rekrytera drivna medarbetare och fortsätta att växa med lönsamhet!