VÅR VILJA ÄR ATT FÖRÄNDRA


Vår gemensamma vision är att bygga en bättre värld.
Det kan kanske låta lite väl storslaget för ett företag som har sin bas i Borås. Men vad det egentligen betyder är att vi inte ser några gränser för vår utveckling. RO-Gruppen brinner för att skapa nytt, att göra avtryck och det vill vi uppnå i varje uppdrag, på varje bygge och vi kan göra det på vilken marknad som helst.

VÅR VILJA ÄR ATT UTVECKLA

Vår vision innebär också att vi alltid ska ligga steget före konkurrenterna, vi ska vara i framkant, bana väg för
utvecklingen inom byggbranschen, tänka nytt och vara innovativa och moderna. Vi kan bara leda marknaden om våra kunder är helt nöjda. Och det är medarbetarna som gör kunden nöjd. Vårt engagemang, vår kompetens och vår vilja att tänka nytt skall kännas i varje kundkontakt.

HÖRNSTENARNA ÄR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR


Hörnstenarna har vi arbetat fram gemensamt och de beskriver våra spelregler, vår företagskultur i
RO-Gruppen. De beskriver och guidar oss i hur vi skall bete oss mot kunderna, hur vi skall vara på
byggena, hur vi gör affärer och hur vi skall vara mot varandra. Hörnstenarna skall skapa stolthet och ge en trovärdig bild av RO-Gruppen. Människor tror inte på det du gör utan varför du gör det - det som driver dig, det du verkligen tror på - det blir trovärdigt.

Vi gör det vi gör därför att vi vill vara en pålitlig byggare.
I vardagen innebär det att hörnstenarna skall märkas i allt vi gör.