Byggservice

Över 3 000 byggprojekt. Varje år.

Renovering, ombyggnation, tillbyggnation och hyresgästanpassningar.

RO-Gruppen utför kvalificerade renoveringar, om- och tillbyggnationer samt hyresgästanpassningar. I Göteborgs- och Sjuhäradsregionen genomför vi sammanlagt över 3 000 projekt om året.

Specialist på renoveringar och hyresgästanpassningar
Vår service bygger på den erfarenhet som har utvecklats under tre decennier. Ofta är vårt uppdrag att vara fastighetsägarnas förlängda arm när det kommer till renoveringar och hyresgästanpassningar. Det kan handla om komplexa projekt, där vi utför arbete på centrala platser, mitt under pågående affärsverksamhet, eller i privata flerbostadshus.

Den här typen av utmaningar ställer höga krav på vår förmåga att tillhandahålla erfarna medarbetare som arbetar snabbt, effektivt och med fungerande logistik.

Vi håller vad vi lovar
I sann RO-Gruppsanda bygger vi vår verksamhet på engagemang och personliga relationer. Målsättningen är alltid densamma: att hålla vad vi lovar, och leverera med hög hantverksmässig kvalitet. I tid och inom budget.

ro_900x500_byggservice