Konceptbyggnation

Nyetablering på dina villkor.

Effektivisera byggprocessen. Bättre ekonomi och kortare byggtider.

RO-Gruppen är en av få rikstäckande byggföretag med spetskompetens inom konceptbyggnationer över hela Sverige. Genom återupprepning av byggprocessen kan vi med vår samlade erfarenhet och byggtekniska kompetens tillföra kunskap och råd som förenklar och effektiviserar din nyetablering.

En erfaren byggpartner
Hos oss får du en dedikerad projektledare som följer dina nyetableringar, från ort till ort. Konceptbyggnation ger snabbt ekonomiskt mer fördelaktiga lösningar, högre kvalitet och kortare byggtider. Mycket tack vare vår ackumulerade branschkunskap inom bland annat restaurang, self-storage, verkstad, drivmedel och dagligvaruhandel.

Ett smartare sätt att nyetablera
Vi kan förutse potentiella problem, agera som bollplank och bidra med förslag på lösningar som effektiviserar hela byggprocessen. Låt expansionen ske på dina villkor.