Fokus på arbetsmiljö

Idag genomför vi en av årets fem fokusdagar på arbetsmiljö. Den här gången står bland annat stresshantering på schemat. Till vår hjälp hade vi Gunilla Hamrin som föreläste för oss om hjärnans olika funktioner kring stress och hon skickade med oss handfasta tips och övningar som vi kan använda i vardagen för att hantera den stress som vi alla hamnar i emellanåt. Tack Gunilla för dina insikter och tips!