Vår hållbarhetsredovisning

2021

Vi fortsätter bygga en bättre värld.

Under 2021 har vår uppfattning stärkts om att ett effektivt och
engagerat hållbarhetsarbete måste ta större plats i byggbranschen.

Året som gick var för många en riktig väckarklocka.
Forskning som presenterades redovisade att jordens klimat påverkas allt snabbare. Snabbare än vi tidigare trott. Inte nog med det levde vi också mitt i en världsomfattande pandemi som skulle komma att omkullkasta våra levnadsvanor, inte minst hur vi arbetar och reser.
Vi har fått utmana oss själva i att ställa om, tänka nytt. Och många av de förändringar som vi införde 2021 är här för att stanna.

2021 beslutade vi om en ny strategi med siktet inställt mot 2027 som första anhalt. Men också mot en hållbar framtid. En framtid där vi kan fortsätta bygga den bästa vardagen för våra medarbetare och där vi är med och bidrar till en bättre värld – för klimatet, för samhället och för de kunder som vi arbetar med.

För att ta oss mot målet ”en bättre värld” har vi under året tagit ett ännu större grepp om arbetet mot en klimatneutral byggbransch.
För att bli klimatneutrala 2030 – 2045 behöver vi förändra stora delar av vår produktion och hitta samt använda nya hållbara innovationer. I de projekt vi fått förmånen att uppföra måste vi framöver reducera klimatutsläppen ännu mer. Det är med en klimatmedveten organisation vi i slutändan kan göra stor skillnad.

”En bättre värld” handlar även om den sociala hållbarheten.
Vi på RO-Gruppen vill göra skillnad för både våra egna medarbetare och för det samhälle som vi verkar i. Det innebär att vi engagerar oss i ett flertal initiativ som når grupper som behöver stöd eller hjälp.

Challenge accepted.

Läs vår hållbarhetsredovisning:

 

 

Tidigare hållbarhetsredovisningar;
– 2020
– 2019