Kvalitetssäkring

Service med resultatet i fokus.

RO-Gruppen är en garant för högsta kvalitet och servicegrad.

Kvalitet ska genomsyra allt vi gör, från första kundkontakt till färdig leverans. Vi gör det genom ett stort engagemang, förtroende och hög kompetens. Genom hög servicegrad och god, långsiktig lönsamhet ska vi upprätthålla och förstärka företagets goda anseende.

Med flexibilitet i fokus
Vår målsättning ska alltid vara att leverera rätt kvalitet, vara flexibel och möta kundens förväntningar.

Det här gör vi genom att:

  • Alltid följa gällande lagar, normer och bestämmelser samt övriga krav som ställs på oss.
  • Utvärdera kundnöjdhet i varje projekt med kundenkät för kartläggning av utvecklings- och förbättringsmöjligheter.
  • Ta vårt ansvar genom att vara punktliga, ärliga och ta vårt ansvar för ekonomin i varje projekt.
  • Regelbundet stämma av utbildningsbehovet bland medarbetarna och planera utbildningstillfällen.
  • Alltid göra vårt bästa och vara engagerade i våra kunder och deras önskemål.
  • Kartlägga och planera förbättringsåtgärder genom erfarenhetsåterföring på våra projekt.
  • Följa upp och ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete.

RO-Gruppen är diplomerat enligt Povel som följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1. Läs mer på Povels hemsida.

kvalitet@2x