VD-kommentar

RO-Gruppens resultat är ett bevis på rätt satsningar

Rekord i omsättning, god lönsamhet och nöjda medarbetare. RO-Gruppens resultat är ett bevis på rätt satsningar.

För 8 år sedan satte RO-Gruppen ett tufft mål – att nå en miljard i omsättning. Just då var omsättning 185 miljoner och det var några, inklusive oss själva, som undrade ”kommer det verkligen gå?”. Svaret fick vi hösten 2018. Det gick. Vi nådde en miljard, och passerade den.

Vi har under 2018 jobbat med att fortsätta utveckla företagskulturen, ledarskapet och sättet vi gör affärer på – och det har varit framgångsrikt. Omsättning landar på 1,33 miljarder, en ökning med 55% från 2017. Vi lyckas samtidigt bibehålla en god lönsamhet och nöjda medarbetare. Ett bevis vi fick genom att i början av 2019, för tredje året i rad, få utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplatser.

Vi vill skapa Sveriges bästa vardag

Att hamna på listan över Sveriges bästa arbetsplatser år efter år visar att vi har en stabilitet och långsiktighet i det vi gör. Även att vi har en bra och fungerade arbetsplats där människor trivs, på riktig.
Vår kultur och våra värderingar är det viktigaste vi har. För att hålla det levande måste vi alla tänka och agera utefter det, varje dag. I allt från beslutsfattande till bemötande av varandra och våra kunder.

Vi tror att ett bra företag att arbeta på också är ett bra företag att arbeta med.

En bra vardag innebär också att vi ska ge våra medarbetare en säker arbetsplats. Vi kommer fortsätta vårt omfattande arbete med arbetsmiljö och säkerhet. Rekryteringen av en KMA-chef (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) under 2018 har bidragit till ett ännu större fokus och ett bredare perspektiv på hur vi ska utvecklas. Och inte bara med vår arbetsmiljö, utan även den miljö vi lever i. Vi har hållbarhet högt upp på agendan under 2019.

Fortsatt tillväxt och lönsamhet

Framåt kommer vi fortsätta arbeta för att behålla resultat och lönsamhet.
Vi kommer låta organisationen fortsätta växa för att få in de kompetenser vi behöver för att utvecklas. I samband med att vi under 2019 påbörjar en satsning som innebär större fokus på våra inköp rekryterar vi koncerners första Inköpschef.

I Stockholm har vi fortsatt fina samarbeten med befintliga kunder, både i pågående och nya projekt. Vår expansion i Göteborg fortsätter med god lönsamhet där vi tagit en tydlig position på marknaden.

Precis som tidigare kommer vi att fokusera på relationen till kunder och medarbetare. Det är nyckeln till att fortsätta vara lika relevanta i framtiden.