CHALLENGE:ACCEPTED

Lokaler för bättre välmående.

Allékliniken Sleipner i Borås var i behov av större lokaler och en välkomnande face-lift av de befintliga behandlingsrummen. RO-Gruppen fick förtroendet att förverkliga projektet.

Uppdraget
Fullständig ombyggnad av behandlingsrummen samt påbyggnad av befintlig fastighet.

Utmaningen
Den stora utmaningen låg i att utföra om- och tillbyggnationen under pågående näringsverksamhet.

Lösningen
Tillsammans med fastighetsägaren skapade vi ett projekt som skapade bättre kapacitet och förutsättningar till god lönsamhet för kunden.

allekliniken_1@2x

År

2010

Projekt

Allékliniken Sleipner

Uppdragsgivare

Urban Gustafssons Fastighets AB

Ort

Borås

Beskrivning

Om- och tillbyggnation av befintlig fastighet.

Omfattning

600 m²