CHALLENGE:ACCEPTED

En hyresgästanpassning för god smak

RO-Gruppen fick i uppdrag av Vasakronan att utföra en hyresgästanpassning på Bohusgatan i Göteborg - i lokaler som restaurangen Bror och Bord nu huserar i.

UPPDRAGET
Uppdraget innebar att anpassa lokalen till restaurangen Bror och Bord.

UTMANINGAR

Byggnation av restaurang innebär mycket installationer, och därför också många installatörer inkopplade. Även flera styrfunktioner likt fläktar m.m. I denna lokalen bjöd även håltagning för brunnar på en utmaning, då det inte kunde göras direkt under brunnarna – utan man fick gjuta på golvet och göra all rördragning på samma plan med bara få nedstick till källarplan.

LÖSNINGEN

Genom väl genomarbetad planering såg man till att alltid ligga i framkant med beställningar och fick på så sätt bygget att flyta på.
God kommunikation och gemenskap i gruppen gjorde att alla kände sig involverade och arbetade engagerat för att nå de gemensamma projektmålen.

 

År

2020

Projekt

Bror & Bord

Uppdragsgivare

Vasakronan

Ort

Bohusgatan, Göteborg

Beskrivning

Hyresgästanpassning

Omfattning

700 m²