CHALLENGE:ACCEPTED

Ett stenkast från den akademiska världen

Nästintill Chalmers tekniska högskola användes ytor som tidigare ingick i Landalahus äldreboende som studentbostäder. När Göteborgs stads Bostadsaktiebolag beslutade att bygga om studentlägenheterna för att bättre möta studenternas behov stod RO-Gruppen redo att ta sig an projektet.

Uppdraget
Totalt skulle 77 stycken studentlägenheter byggas om med Chalmers studentbostäder som hyresgäst. I ombyggnationen ingick en totalrenovering av 58 stycken befintliga lägenheter samt nyskapande av 19 stycken lägenheter.

Utmaningen
På grund av dess centrala läge samt att ombyggnaden utfördes på plan 7-9, var detta en logistisk utmaning som krävde stor planering. Då det var många moment där varje enskilt moment var beroende av ett annat tidigare, ställdes stora krav på förflyttning av material samt att rätt man var på rätt ställe i rätt tid.

Lösningen
Den logistiska utmaningen löstes med Just-in-time produktion vilket innebar att endast nödvändiga kvantiteter användes när de behövdes. Genom valt arbetssätt gick det med noggrann planering att åstadkomma ett kontinuerligt och optimerat arbetsflöde. Vi levererade god kvalitét i rätt tid och avslutade projektet med nöjda kunder.

kapellgatan_900x500_1
kapellgatan_900x500_2

År

2014

Projekt

Kapellgången

Uppdragsgivare

Bostadsbolaget

Ort

Göteborg

Beskrivning

Ombyggnad studentlägenheter

Omfattning

4000 m²