CHALLENGE:ACCEPTED

Fasadputsning i händelsernas centrum.

Löpande underhållsarbete är en central del inom RO-Gruppens verksamhet för om- och tillbyggnation i Sjuhäradsregionen. Knalleland är ett välbesökt affärsområde i centrala Borås som alltid behöver visa sig från sin bästa sida. Här är vi en flitigt anlitad byggpartner för att hålla intrycket på topp.

Uppdraget
Ny fasad på affärs- och kontorsfastighet.

Utmaningen
Flexibilitet, långsiktighet och nära samarbete med kund i samband med det löpande underhållsarbetet.

Lösningen
Tilläggsisolering och fasadskivor på en yta över 800 kvadratmeter.

knalleland_1@2x

År

2013

Projekt

Knalleland

Uppdragsgivare

Kungsleden

Ort

Borås

Beskrivning

Putsning av tegelfasad på sjuvåningshus.

Omfattning

250 m²