CHALLENGE:ACCEPTED

När ”Ursäkta röran” inte är gott nog.

Den centralt belägna Lidl-butiken Sveavägen i Stockholm skulle få ett nytt bageri och frysrum. RO-Gruppen fick förtroendet att lösa projektet. Under tiden som butiken var i drift.

Uppdraget
Att bygga nytt bageri och frysrum i centralt belägen livsmedelsbutik i Stockholm.

Utmaningen
Det krävs både erfarenhet och planering att lösa en omfattande ombyggnation parallellt med att butiken är i drift. Detsamma gäller logistiken kring Stockholms innerstad.

Lösningen
I samarbete med Lidl skapades förutsättningar att bedriva ombyggnationen med minimal påverkan på den pågående verksamheten och dess kunder. Det nya brödbaket flyttades nattetid.

lidl_1@2x

År

Projekt

Lidl Sveavägen

Uppdragsgivare

Lidl Sverige AB

Ort

Stockholm

Beskrivning

Bygga nytt bageri och frysrum i befintlig butik.

Omfattning

850 m²