CHALLENGE:ACCEPTED

OKQ8 - för både fordon och förare

När den gamla bensinstationen från 1960-talet gjort sitt tog RO-Gruppen över och ersatte den med en ny modern bensinstation. I anslutning till butiken uppfördes även en automattvätthall för personbilar.

Uppdraget
Rivning av gammal bensinstation, ny grundläggning av betongplatta och ny stomme. Uppdraget innefattade även att sy ihop den nya drivmedelsstationen med en restaurang som låg vägg i vägg.

Utmaningen
Utmaningen i detta projekt var att sammanföra den nya butiken med restaurangen samt anpassning till omgivande pumpområde och övrig mark. Drivmedelsförsäljningen skulle fortgå under entreprenad. 

Lösningen
Vi byggde en provisorisk brandvägg för att avskilja arbetsplatsen från pumpområdet så både tankande bilister och arbetet på ett säkert sätt kunde fortgå.

img_1589
img_1631
img_1540
img_1555

 

År

2016

Projekt

OKQ8, Järna

Uppdragsgivare

OKQ8 AB

Ort

Järna

Beskrivning

Nybyggnation

Omfattning

450 m²