CHALLENGE:ACCEPTED

Utvecklande lekfullhet

Navet är ett vetenskapscenter i Borås där barn och vuxna har möjlighet att uppleva naturvetenskap på ett meningsfullt, roligt och inspirerande sätt. RO-Gruppen fick vara med i projektet som ingår i utvecklingen av Simonsland som nytt stadskvarter.

Uppdraget
Vårt uppdrag var att utveckla och utöka Navets lokaler med bland annat nya utställningsytor och entré.

Utmaningen
Med hjälp av Navets personal skulle RO-Gruppen hjälpa till att skapa en kreativ miljö för besökaren där lekfullhet och upptäckarglädje uppmuntras.

Lösningen
Vi utvecklade spännande detaljer, till exempel en svängvägg och inomhusbassäng med slussar. Samtliga projekt utfördes med ett tydligt hållbarhetsfokus.

navet1@2x
navet2@2x

År

2012

Projekt

Simonsland Navet

Uppdragsgivare

Kanico AB

Ort

Borås

Beskrivning

Ombyggnad

Omfattning

1200 m²