Gasellföretag 2019

RO-Gruppen tilldelas DI Gasell 2019

Fokus på medarbetare och nöjda kunder har bidragit till RO-Gruppens framgångar, som nu tagit företaget till listan över Sveriges Gasellföretag.

Varje år rankar Dagens Industri de snabbast växande företagen i Sverige och mindre än 1 procent av aktiebolagen uppfyller kraven. Med en stabil volymökning och ett nyligen uppnått rekord i omsättning kvalificerar sig RO-Gruppen till den knappa procenten som får kallas Gasellföretag.

– Att vi tilldelas DI Gasell 2019 har vi våra medarbetare och kunder att tacka för. De senaste åren har vi haft en hög tillväxttakt med god lönsamhet. Framgångsfaktorerna har bl.a. varit att bygga en attraktiv företagskultur samtidigt som vi utvecklat samarbetet med våra kunder och sättet vi gör affärer på, säger Andreas Jaldevik, VD på RO-Gruppen.

Koncernen redovisade 2018 en omsättning på 1,3 miljarder, en ökning med 55% från föregående år. Samtidigt bibehåller man lönsamheten och fortsätter placera sig på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser.

Om DI Gasell
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla en rad kriterier. Dessutom görs en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in.

Ett Gasellföretag har:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser.