DI Gasell

RO-Gruppen utnämns till Mästargaseller 2020

Dagens Industri utser varje år Sveriges mest framgångsrika företag och utnämner dem till Gasellföretag. För att bli en Mästargasell krävs det att man blivit tilldelad utmärkelsen i tre år eller fler. Nu ansluter sig RO-Gruppen till den exklusiva krets som lyckats med det.

– Vi var stolta redan när vi fick vår första Gasell. När vi nu kvalificerat oss till Mästargaseller är känslan förstärkt och vi känner oss hedrade över att få använda den titeln. Att vi varit framgångsrika beror på en rad olika faktorer, men framför allt vår starka företagskultur och att vi ständigt utvecklar oss, säger Anderas Jaldevik, VD på RO-Gruppen.


Gasellkriterier
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla samtliga kriterier i listan nedan. Dessutom görs en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in.

Ett Gasellföretag har:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.