Internkommunikation

Att tala med hjärna och hjärta.

Så kommunicerar vi.

RO-Gruppen är en platt organisation med korta avstånd mellan chef och medarbetare. Många beskriver det som en feedbackkultur, där den ständigt pågående dialogen är RO-Gruppens styrka. Att man när som helst kan sticka in huvudet till sin chef, men också till ledningen, för att fråga om något.

Våra intranät är naven i kommunikationen
Alla anställda ska få den information de behöver, genom kanaler som fungerar för samtliga. Därför har vi två olika kommunikationsvägar, vår alldeles egna app och vårt intranät.
Våra interna kanaler avhandlar både hårda och mjuka värden. Alla anställda kan komma med input till vad som ska publiceras. Här hälsas nyanställda välkomna, vi informerar om nya projekt och aktuella aktiviteter.

Som en del i vår Strategiplan 2021 – att digitalisera oss – lanserade vi hösten 2017 en egen app: RO-Appen. Med den når vi ut till alla anställa oavsett tjänst, på kontor eller ute i produktion.
Med appen får alla tillgång till interna nyheter, bra-att-ha-dokument, viktig information om säkerhet och mycket mycket mer

Vi har även skapat en ”Projektportfolio”, där alla anställda kan lägga upp bilder från deras byggprojekt. Ett värdefullt verktyg som gör att alla kan hålla sig uppdaterade på hur det går ute i de olika projekten.

På vårt intranät Rondellen publicerar vi löpande nyheter och information
Här finns även tillgång ett stort bibliotek med viktiga dokument och policys, lättillgängligt för alla. På intranätet presenteras också veckorapporter från de olika projekten som är i gång.

”Jag tror att närheten ute i produktionen spelar stor roll för kommunikationen, att jag visar stort engagemang, för det tror jag smittar av sig väldigt mycket för mina medarbetare.”
Projektledare

FENA – resultatet av våra medarbetares tankar och idéer
2012 påbörjade vi vår kulturresa. Målet var att skapa en gemensam värdegrund och ett varumärkeslöfte som vi alla kan stå bakom. Att arbeta värderingsstyrt med detta var en enorm styrka. Alla anställda bjöds därför in till två fartfyllda dagar på Grand Hotel i Borås, där vi under storslagna former presenterade vårt mål – att tillsammans utforma en värdegrund som skulle göra det möjligt att leva upp till den framtagna visionen ”Vi vill bygga en bättre värld”.

Resultatet – FENA – kan du läsa om här

Implementering av FENA
Under sex månader arbetade vi intensivt med våra fyra värdeord. Återkopplingen från medarbetarna användes för att genom repetition hålla värdeorden och betydelsen av dem levande. Redan från första dagen upplevdes en skillnad på engagemanget hos medarbetarna. Målet om ett deltagande på 90 procent uppnåddes och överträffades. Stoltheten för varumärket och företaget förstärktes. Våra medarbetare är idag vårt varumärkes viktigaste ambassadörer.

”Vi hade jobbat i många år på ett annat byggföretag som sedan gick i konkurs. Vi trivdes oerhört bra och trodde att det skulle bli svårt att hitta en arbetsgivare som var bättre än den vi hade. Men RO-Gruppen är definitivt ett strå vassare. Det känns bättre organiserat. Vi har fått vara med och utveckla målen och tycka till om affärsplanen. Det påverkar ens motivation helt klart.”
Hantverkare

 

Appen_01
Översikt från appstore
ro_900x500_28
ro_900x500_8
ro_900x500_4