Karriär

Så tar vi vara på vår mest värdefulla tillgång.

Ett yrkesliv att växa med.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Därför är kompetensutveckling och personlig utveckling viktiga nycklar för att individer ska vilja stanna kvar inom företaget och för att kunna rekrytera nya, duktiga kollegor.

Vi älskar utmaningar – och allt börjar med ledarskapet. RO-Gruppens ledarskap präglas av förmågan att ta tillvara medarbetarnas samlade erfarenheter, engagemang och kompetens. Det ska vara tydligt, konsekvent och positivt, med syfte att utveckla medarbetare – både personligt och yrkesmässigt.

”Hire for attitude, train for skill”
Det är tankesättet vi tillämpar i vårt sökande efter nya medarbetare. Det är avgörande för oss att kandidaten har ett arbetssätt som genomsyras av vår värdegrund FENA, snarare än vilka kompetenser hen besitter. Kompetenser kan alltid utvecklas genom utbildning och gott ledarskap.

”Man kan alltid lära folk att spika bättre, men att vara en FENA handlar om en grundläggande och inneboende attityd som bara finns där.”
Entreprenadchef

Samarbete med IHM Business School
I samarbete med IHM Business School tog vi 2015 fram ett skräddarsytt åtta dagar långt ledarskapsprogram, med förankring i vår värdegrund FENA. Alla chefer och personer med ledarpotential deltar i utbildningen. Utbildningens övergripande mål är att få en samsyn på ledarskapet genom hela organisationen.

”IHM har varit fantastiskt. Jag har blivit säkrare på mig själv och blir inte alls så stressad i situationer då jag förr kunde bli det. Förr fick jag ofta känslan att vilja fly från svåra situationer, men nu har jag fått verktygen som gör att jag känner mig trygg i sådana lägen.”
Projektledare

Individuell utvecklingsplan för tjänstemän
RO-Gruppens beskrivna ledarskapsutbildning är en del av vårt kompetensutvecklingsprogram RO Academy, som syftar till att vidareutveckla, motivera och kvalitetssäkra våra medarbetare. RO Academy innefattar en personlig utvecklingsplan för alla våra tjänstemän. Varje medarbetare planerar tillsammans med sin chef kommande års utbildningar och kurser. People & Culture planerar och bokar sedan utbildningarna utifrån vilken individuell kompetens som behöver kompletteras.

”Allting ska ju mynna ut i något slags självförverkligande. Om det viktiga bara hade varit en bra lön så hade jag hoppat runt mellan företag. Här känner jag att jag har en chans att utvecklas och få andra positioner.”
Platschef

Årets FENA
För att inspirera och lyfta fram enskilda medarbetare som uppskattas av sina kollegor, koras varje år Årets FENA. Utmärkelsen delas ut till de medarbetare som lever upp till vår värdegrund FENA. Alla anställda får möjlighet att nominera arbetskamrater.

”Det var så roligt! Jag var överraskad över hur otroligt kul det kändes! Det är en stolthet över sig själv och att få vara en del av FENA, att man liksom gjort något konkret med det. Det är klart att utmärkelsen inspirerar en i ens dagliga arbete.”
Platschef

 

Vill du jobba på RO-Gruppen?
Vi är alltid på jakt efter nya duktiga medarbetare med rätt attityd. Connecta med oss på vår karriärsajt. Där hittar du också alla våra lediga tjänster.

Till vår karriärsajt

IHM
IHM
IHM
IHM