Rekrytering

Så handplockar vi våra medarbetare.

Följ med i processen och hur vi tänker.

”Hire for attitude, train for skill” – det är tankesättet vi tillämpar i vårt sökande efter nya medarbetare. Det är avgörande för oss att kandidaten har ett arbetssätt som genomsyras av vår värdegrund FENA, snarare än vilka kompetenser hen besitter. Kompetenser kan alltid utvecklas genom utbildning och gott ledarskap.

”Man kan alltid lära folk att spika bättre, men att vara en FENA handlar om en grundläggande och inneboende attityd som bara finns där.”
Entreprenadchef

Vem är en FENA?
FENA är en förkortning av våra fyra värdeord: förtroende, engagemang, nytänkande och arbetsglädje. Värdeorden ingår också i de egenskaper som vi söker i våra medarbetare, som kort och gott fått smeknamnet FENOR.

Här kan du läsa mer om vad som definierar en FENA >>

Jämställdhet och mångfald vid rekrytering
Jämn könsfördelning och mångfald bidrar till stora vinster i organisationen. RO-Gruppen har en utarbetad jämställdhetsplan som ska se till att lediga anställningar söks av både kvinnor och män. När det rekryteras på en avdelning eller inom en viss yrkeskategori där det råder ojämn könsfördelning, ska vi lägga särskilt fokus på att få sökande av det underrepresenterade könet.

Att vara ny på RO-Gruppen
Ett gott första intryck har stor positiv inverkan på medarbetarens upplevelse av sin nya arbetsplats. En välplanerad introduktion är avgörande för att en medarbetare ska känna sig välkommen, betydelsefull och snabbt kunna bli effektiv i sin roll. Vi har därför utvecklat en omfattande introduktionsprocess.

”Jag blev så väl mottagen! Redan första dagen fanns ett kontor där allt var förberett med dator, tillgång till system och telefon. Min erfarenhet är att detta är ovanligt. Och sen när man slog upp datorn och såg en bild på sig själv på Rondellen – det var verkligen så häftigt!”
Entreprenadingenjör

Alla är välkomna
Även informella processer har en stor betydelse för att nya medarbetare ska känna sig välkomna. För att de nyanställda ska lära känna sina nya kollegor bjuds de in till att delta på avdelningsmöten, storträffar, fikastunder, fester och after works redan innan de påbörjat sin anställning.  När anställningen påbörjas tar anställande chef i sin tur ett extra ansvar.

Vad blir det till frukost?
Som en aktivitet för att främja god hälsa, bjuder vi på frukost varje morgon. Det är något vi upplever har goda effekter på trivseln och gemenskapen. På våra kontor äter alla frukost tillsammans och här sker mycket av ”lära-känna-processen” med alla kollegor från samtliga avdelningar.

”Det som överraskade mig när jag började på RO-Gruppen var att frukosten nästan kunde ha feststämning i ljud- och skrattnivå!”
Redovisningsekonom

Vill du jobba på RO-Gruppen?
Vi är alltid på jakt efter nya duktiga medarbetare med rätt attityd. Connecta med oss på vår karriärsajt. Där hittar du också alla våra lediga tjänster.

Till vår karriärsajt

Skrivbord nyanställd
ro_900x500_3
ro_900x500_6
ro_900x500_18