Så jobbar vi

Att skapa en meningsfull vardag.

Från arbete till inspiration och fest.

Att skapa meningsfullhet handlar om att tillsammans arbeta mot gemensamma mål. För att lyckas tar vi hänsyn till helheten. Från att ha en kvalitativ anställnings- och välkomstprocess till att fira, uppskatta, lyssna, utveckla, inspirera, visa omtanke och fördela resurser på ett rättvist sätt.

Meningsfullheten bygger vi genom olika aktiviteter, handlingar och möten. Men det gäller också att vara medveten om personliga behov. I botten av allt vi gör finns vår värdegrund FENA

”RO-Gruppen har någonting väldigt bra som är svårt att ta på. Det är som en X-factor liksom.”
Platschef

Känsla för omtanke
Att aktivt visa omtanke bygger tillit och förtroende. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att driva en frisk organisation.

Balans mellan privatliv och arbetsliv
Vi vet att livet innebär både med- och motgångar. Ibland kan det kännas svårt att kombinera privatliv och arbetsliv. Därför arbetar vi med verktyg som skapar förutsättningar för att hitta rätt balans. I grunden handlar det om att bedriva ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på rehabilitering, förebyggande åtgärder och hälsofrämjande insatser.

Flexibilitet och eget ansvar
Vi tror att möjligheten till flexibilitet och kontroll över sitt arbete är en grundsten i balansen mellan privatliv och arbetsliv. Det innebär flexibilitet när det gäller arbetstid och att kunna arbeta hemifrån för de som har möjlighet.

”Friheten att göra som man vill i sitt yrkesutövande. De ger ansvar, släpper en fri och de litar på en. Det är anledningen till att jag jobbar på RO-Gruppen.”
Hantverkare

Föräldraledighet
Det ska vara enkelt att vara föräldraledig. En föräldraledig ska känna sig lika mycket som en RO:are även under sin ledighet. Därför bjuds också den som är föräldraledig in till alla våra event, fester och trivselresor. Detsamma gäller känslan av att kunna vara hemma med sjuka barn eller ta ledigt utan att känna sig otillräcklig.

Trivselresor
Även om vi är flera bolag i ett, så är det oerhört viktigt för oss att värna om den gemensamma RO-kulturen. Därför jobbar vi för att så många som möjligt ska delta på våra trivselresor. Resan bekostas av medarbetaren, men har ett förmånligt pris. Därtill erbjuds möjligheten till ett mindre månatligt avdrag på lönen som sparas på ett konto för att användas till trivselresan.

”Då vi klev in i den nedsläckta konferenssalen, RO-Visionloggan dök upp på skärmarna och den bekanta Eurovision-signaturen spelades så tänkte jag att det bara är RO-Gruppen som gör något sådant här! Det är bara här som VD och vice VD drar av ett sånguppträdande och bjuder så på sig själva. RO-Gruppen genomför koncept som bara stannar vid en tanke hos andra företag. Resan till Malta var något av det roligaste jag vart med om.”
Ekonomiassistent

Att visa uppskattning
I våra korridorer är det sällan tyst. ”Bra jobbat!” är ord som ofta hörs kollegor emellan. Våra gemensamma frukostar är ett forum för både vardagligt prat och en viktig informationskanal och ger en viktig inblick i vad övriga arbetar med och hur det går i projekten. Det skapar ett intresse för kollegorna, deras fritid och deras arbete.

Stolthet
När vi talar med våra medarbetare är det ofta en stolthet som lyser igenom. Det tar vi som ett kvitto på att vi är duktiga på att inspirera våra medarbetare.

”Det är första gången i mitt långa yrkesliv som jag känt att jag vill köra en bil med företagets logga – såklart jag vill köra en RO-bil liksom!”
Entreprenadingenjör

Det är gott att fira
På våra kontor och byggen firar vi tillsammans med champagnefrukost eller tårta då vi tagit hem nya projekt. På kontoret finns en tradition att ringa i en mässingsklocka som hörs i hela huset. Alla samlas vid klockan för att gratulera och fira. Vi arrangerar också aktivitetskvällar med respektive bolag, går på after work och nöjen.

Uppvaktning vid stora livshändelser
Hos HR finns en rutin för bevakning av jämna födelsedagar. Vi har även gratulationsrutiner vid giftermål och andra stora livshändelser.

Rättvis fördelning
Alla anställda har samma förmåner, oavsett yrkeskategori eller avdelning. Det gäller bland annat butiksrabatter, sjukvårdsförsäkring och träningskort. Förutsättningarna har vi samlat i vårt verksamhetsledningssystem Povel.

Läs mer på Povels hemsida >>

Att fördela de materiella resurserna rättvist är också viktigt. Alla våra tjänstemän har en likvärdig och modern arbetsutrustning och yrkesarbetarnas tillgångar på materiella resurser är även de fördelade rättvist. Genom medarbetarsamtal och informell dialog får alla möjlighet att göra anspråk på utvecklingsmöjligheter.

Vinstfördelningsprogram för alla anställda
Alla våra anställda innefattas av vinstdelnings- eller bonusprogram. För att engagemanget och känslan av ansvar och delaktighet ska öka har vi en enkel och attraktivt modell som innebär att om det går bra för bolaget så får alla ta del av det.

”För oss handlar uppskattning mycket om att se vad våra medarbetare gör, det är viktigare än de enskilda belöningsuppskattningarna. Därför är ledarskapet det viktigaste, att cheferna ser vad de anställda gör”.
VD

Vi tar ett socialt ansvar
Bostadsbyggnation berör en mängd områden som påverkar hela samhällsstrukturen. Vår vision: ”Vi vill bygga en bättre värld” syftar därför till att placera vår verksamhet i ett större sammanhang än nuet. Vi vill bygga en bättre värld för framtida generationer.

Detta gör vi genom:

  • Vi tar ställning för jämställdhet och mångfald.
  • Vi bygger klimatsmart.
  • Sponsring med lokal förankring.
  • Gemensamma insamlingar till välgörenhet.

”Att vår arbetsgivare tar ett socialt ansvar känns jättebra. Här gör man en insamling och engagerar alla, till och med leverantörer, det känns genuint. Det hänger liksom ihop med våra värderingar.”
Hantverkare

 

ro_900x500_2
IMG_1929
DSC02256
RO-Gruppen Kickoff 2017 - FOTO EOS5D (152)
RO-Gruppen Kickoff 2017 - FOTO EOS5D (32)
Tårtakalas02_red