Bostäder

Fastigheter med framtidsfokus.

Modernt, effektivt och energismart.

Många företag bygger hus, men endast ett fåtal erbjuder sina kunder fullt stöd genom hela byggprocessen. Detta är en central egenskap när RO-Gruppen implementerar sina byggtekniska lösningar med fokus på bostäder. RO-Gruppen förfogar över den kunskap och de resurser som krävs för att ta helhetsansvar för varje projekt – oavsett storlek.

Fastighetsutveckling och entreprenad
RO-Gruppen erbjuder helhetslösningar för bostadshus – från projektidé till nyckelfärdiga bostäder anpassade efter den lokala marknadens särskilda behov. Tillsammans med expertis från våra samarbetspartners och underentreprenörer bistår vi fastighetsägare med att presentera förslag utifrån fastighetens läge och unika förutsättningar – oavsett om det handlar om radhus, parhus, villor hyresrätter eller bostadsrätter. Det resulterar inte bara i ökad trygghet för våra kunder, utan bidrar också till en högre nyttjande grad, bättre kvalitet samt lägre kostnader.

RO-Gruppen särskiljer sig från många andra aktörer inom branschen genom att vara både entreprenör och bostadsutvecklare. RO-Gruppen äger hela sin affärsprocess och genomför alla delar av bostadsutvecklingen med egna tjänstemannaresurser.

Borås, Göteborg och Stockholm
Från våra kontor i Borås, Göteborg och Stockholm täcker vi in Sveriges mest tätbebyggda områden där behovet av nya bostäder i framtiden kommer att vara som allra störst. Med vår strategiska närvaro i kombination med att arbeta klimatsmart och effektivt klarar vi av att bygga var som helst i Sverige, oberoende av säsong.

När det gäller byggproduktion spänner verksamheten huvudsakligen över två områden:

Projektutveckling av bostäder
Har ni förvärvat en fastighet, obebyggd eller med outnyttjad byggrätt? Då finns det många fördelar att låta RO-Gruppen komma in tidigt i projektet – från planering till nyckelfärdigt flerbostadshus.
Vi hjälper till att utreda den lokala marknadsefterfrågan, bistår vid behov med att ta fram detaljplan och tomtindelning samt övrig formalia.

Vi tar fram förslag på hus, byggnation eller annan byggnadsåtgärd som är anpassat
till fastighetens och marknadens unika förutsättningar. Med RO-Gruppens helhetslösning för bostäder säkerställs en trygg och säker byggprocess som optimerar fastighetens värde – oavsett om vi bygger på mark som ni redan disponerar alternativt på mark vi presenterar för er.

Unika fyrbohus på entreprenad
Våra fyrbohus är en byggteknisk lösning som växer i popularitet över hela Sverige. Konstruktionen, som bygger på att bygga klimatsmart och effektivt med prefabricerade betongelement, är anpassad till att uppföra minst 15 bostadsrätter. Fyrbohusen består av smala huskroppar i två våningar där vi kan uppföra täta, vädersäkrade bostäder på fyra dagar. Kvaliteten är inbyggd från första början. Betongbjälklagen tillsammans med stomisoleringen skapar ett bra inomhusklimat och behaglig ljudisolering. Husen förbereds i huvudsak för effektiv värmepumpsteknik eller fjärrvärme.

Genom att arbeta repetitivt och med hög prefabriceringsgrad kan husen produceras snabbt. Det är också väl förberett för efterföljande installationer som värme, el och vatten. Byggmetoden gör det enklare att sätta en kostnadskalkyl och tidsplan som håller ända till projektet står klart.

Våra entreprenader omfattar också möjligheterna till att bygga större flerbostadshus upp mot fyra till tolv våningar.

ro_900x500_soderhov_4
ro_900x500_soderhov_3
ro_900x500_soderhov_1