Miljö, kvalitet och säkerhet.

Processer för ett hållbart samhällsbyggande.

Vi arbetar utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv som innefattar miljö, arbetsmiljö och kvalitet. På så sätt kan vi säkerställa att RO-Gruppen i alla lägen når upp till våra egna och kundens specifika önskemål. Vi kvalitetssäkrar vårt arbete i enlighet med Povel – ett styrverktyg för processorienterad verksamhetsledning som utvecklats, ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier.