Vi på RO-Gruppen

Medarbetarna är vår spetskompetens.

Vi älskar att bygga och anta nya utmaningar. För att lyckas pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla RO-Gruppens kultur. Det gäller allt från de värderingar vi delar, hur vi bibehåller vår starka gemenskap och rekryterar nya medarbetare.