Vår kultur

Något vi alla kan skriva under på.

Upptäck värderingarna vi delar på jobbet.

Förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare bygger på en ömsesidighet, där båda parter ska trivas med varandra. RO-Gruppens kultur definierar de värderingar som vi gemensamt odlar inom företaget.

Vår uppförandekod
För att stödja och säkerställa att vi alla på RO-Gruppen lever upp till den standard och de förväntningarna företaget har på oss, så har vi kompletterat vår värdegrund FENA med en uppförandekod som vi alla ska följa.

RO-Gruppens Code of Conduct

Vi påbörjade vår kulturresa 2012. Målet var att ta fram RO-Gruppens värderingsgrund. Projektet skulle skapa förutsättningar för en gemenskap där hantverkare och tjänstemän kom närmare varandra. En större förståelse för varandras kompetens och bidrag till målen skulle bli en viktig faktor i vår tillväxt och göra oss till en attraktivare arbetsgivare.

FENA är vår gemensamma värdegrund
Vår värdegrund FENA är fundamentet i allt vårt arbete. Det står för Förtroende, Engagemang, Nytänkande och Arbetsglädje. Hörnstenarna ska genomsyra allt vi gör.

Förtroende
En FENA bygger långsiktiga relationer och är pålitlig och ärlig i relationen med kunder, kollegor och chefer. En FENA sätter stort värde i att alltid återkoppla och leverera enligt utlovat.

Engagemang
En FENA strävar alltid efter att göra sitt bästa och skapa engagemang hos andra. En FENA kommunicerar tydligt med andra och är lyhörd för kunders och kollegors önskemål.

Nytänkande
En FENA ”gillar olika”, lyssnar till andra människor och välkomnar nya idéer och synsätt som möjliggör för nya lösningar. För detta krävs en grundläggande attityd som alltid sätter ”laget före jaget”.

Arbetsglädje
En FENA bidrar till den öppna dialog och delaktighet som präglar vår kultur. Genom den skapas en stolthet och en arbetsglädje som gör att vi tillsammans slår konkurrenterna.

”FENA, det är ju det som jag vill ha i min grupp! Det är det jag vill förmedla och leva upp till gentemot mina medarbetare i produktionen och mot underentreprenörer och kunder. De ska känna allt detta!”
Platschef

RO-Gruppen – en prisad arbetsplats
Priser och utmärkelser är viktiga bevis på att vi gör saker rätt.

Sveriges bästa arbetsplatser 2017 och 2018 
Organisationen Great Place to Work har utsett oss till en av Sveriges bästa arbetsplatser, två år i rad. Utmärkelserna baseras delvis på en omfattande medarbetarundersökning.

Årets Byggföretag 2017
RO-Gruppen tilldelades utmärkelsen Sveriges bästa byggföretag vid den prestigefulla Hantverkargalan i Stockholm. Sammanlagt var 4000 byggföretag nominerade. Att priset grundar sig på kundernas röster gör självklart det hela lite extra roligt.

Årets Företagare 2017
Under den årliga Näringslivsdagen i Borås tog företagets ägare Andreas Jaldevik och Pär Jorstadius emot utmärkelsen Årets Företagare i Borås 2017.

Juryns motivering:
”Vågar sätta riktigt höga mål, går mot strömmen och drivs av utmaningar. Fokus på personalen, hög etik, moral och värderingar har skapat en stark företagskultur. 2017 har man inte bara blivit valda till Sveriges bästa arbetsplats och Årets byggföretag i Sverige utan får som pricken över i:et även titulera sig som: Årets företagare Borås 2017.”

 

ro_900x500_13
ro_900x500_19
SBA2018_Sweden_CMYK_SE
ro_900x500_23
ÅF 2017_Boras_PNG