Finansiell information

Rekordåret 2018

Med kraftig tillväxt och fortsatt god lönsamhet blev 2018 ett rekordår för RO-Gruppen.

Under hösten passerade RO-Gruppen en miljard i omsättning. Ett tufft mål vi satte 2011 när omsättning var 185 miljoner. Sedan dess har vi framgångsrikt arbetat med att utveckla företagskulturen, ledarskapet och sättet vi gör affärer på. Koncernen gör en volymökning från 854 miljoner 2017 till 1,33 miljarder 2018.
Bolagets starka företagskultur och attraktionskraft har bl.a. resulterat i att 45 nya medarbetare anställts under 2018.

Koncernens bästa resultat

Flera års satsningar på personalen och uppbyggnad av strukturer och processer har lett till att resultatet kraftigt förbättrats. Detta i kombination med ett mycket gott rykte på den svenska byggmarknaden resulterar i koncernens bästa resultat någonsin.

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 1 325 MSEK, en ökning med 471 MSEK eller 55 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 52,3 MSEK och vid årets slut uppgick orderstocken till 775 MSEK.

Fortsatt positionering på marknaden

I Stockholm har vi fortsatt fina samarbeten med befintliga kunder, både i pågående och nya projekt. Vår expansion i Göteborg fortsätter med god lönsamhet där vi tagit en tydlig position på marknaden.

I vår butiksverksamhet har vi utöver befintlig inriktning, också satsat på större projekt. Detta har medfört en kraftig tillväxt i volym och fler butiksprojekt. Rätt kunder, effektiv organisation och bra styrning har lett till ett extraordinärt resultat för 2018.

1325MSEK

Nettoomsättning

775MSEK

Orderstock 31 december

52,3MSEK

Rörelseresultat

4%

Rörelsemarginal

RO-Gruppens årsredovisning 2018