Strategi

Fokus på medarbetarna skapar lönsam tillväxt

Genom att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, bygger vi ett bolag där branschens bästa vill arbeta och som alla vill samarbeta med.

Vår strategi för de kommande åren beskriver vår långsiktiga strävan att bygga en bättre värld genom projekt som är hållbara, attraktiva och lönsamma för såväl kunden som för oss. Även fortsättningsvis ska RO-Gruppen växa med hög och stabil lönsamhet.

Modernt ledarskap för medarbetare med driv

Den allra viktigaste förutsättningen för att kunna fortsätta bygga bolaget är att behålla, utveckla och attrahera de bästa i branschen. RO-Gruppen ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och det når vi genom att stimulera ett modernt ledarskap och genom att ge utrymme för medarbetarnas drivkraft. Detta följer vi genom ett resultat från medarbetarundersökningen som ska förbättras år för år.

Hög och stabil lönsamhet gör dessutom att vi kan ta oss an intressanta och utmanande projekt, och på så sätt attrahera fler kunder som värdesätter ett långsiktigt byggföretag. Vi ska ha ett så starkt erbjudande och så gott anseende, att alla ska vilja arbeta med oss – och hos oss. Vi är med och bygger en bättre värld – och ska ha kul när vi gör det!

Våra fyra hörnstenar guidar oss i det dagliga arbetet:

FÖRTROENDE

ENGAGEMANG

NYTÄNKANDE

ARBETSGLÄDJE

Läs mer om vår värdegrund