Social hållbarhet

Vi bygger en bättre värld.

Vår vision syftar till att placera vår verksamhet i ett större sammanhang – vi vill bygga en bättre värld för framtida generationer.
Vi vill genom vår verksamhet bidra till att utveckla städer, orter och samhället i stort.
För att lyckas med det ser vi det som en självklarhet att engagera oss i socialt samhällsansvar utifrån flera aspekter.

Bidrag – globalt och lokalt
Att bidra ekonomiskt vid kriser, katastrofer och krig är viktigt för oss.
Under 2022 var kriget i Ukraina fortsatt i fokus för vårt bidragsengagemang och vi engagerade oss på flera olika sätt. Bland annat betalade vi för att en stor buss kunde åka ner och hjälpa människor att ta sig från Ukraina till Malmö .
Vi deltog också i välgörenhetsauktioner och vid två tillfällen ropade vi hem konst, där hela vinstsumman gick till UNHCRs arbete på plats i Ukraina. En av tavlorna är ”Take what you need” av konstnären Shai Dahan, tidigare baserad i Borås.

Det viktigaste var att bidra till UNHCR, att vi också vann auktionen blev en bonus. Konstverket har ett otroligt starkt symbolvärde! Den påminner oss om att vi alla måste hjälpas åt för att världen ska vara en bra plats att leva på.

Vi gick också in som bidragsgivare till organisationen HUG (Help Ukraine Gothenburg).
HUG är en lokal, volontär organisation som arbetar för att hjälpa de människor som flyr från kriget i Ukraina. De hjälper till med boende, lokaler och stöd för de familjer som kommer till Göteborg. De anordnar också aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.
Deras arbete pågår både med insatser direkt men även proaktivt arbete för att förhindra framtida utanförskap.
Företagsdonationer möjliggör deras viktiga verksamhet men vi på RO-Gruppen har som ambition att under 2023 förstärka vårt engagemang och samarbete med HUG ytterligare.

Utöver ovan engagemang har vi, både under 2022 och tidigare år, skänkt pengar till flera olika hjälporganisationer, exempelvis SOS Barnbyar, Läkarmissionen, Naturskyddsföreningen, Musikhjälpen och också stötta lokala event som samlat in pengar till olika välgörande ändamål.

Sponsring – samhällsbyggande stöd
Genom sponsring till idrottsklubbar och föreningar bidrar vi till en viktig del i att bygga en socialt hållbar framtid för nästa generation.

Vi är sedan flera år huvudpartner till IF Elfsborg. De har ett samhällsprojekt som heter ”Vi Tillsammans”, som är samlingsnamnet för föreningens samhällsengagemang och deras sätt att vara en positiv kraft i samhället.
De arrangerar skolföreläsningar, fotbollsträning och cuper. Varje år tar de också emot 75 ferieungdomar som får sommarjobb inom IF Elfsborgs samhällsprojekt.
De har också ett projekt som heter ”En arena för alla”, som är ett kommunalt aktivitetsansvar. Projektet syftar till att hjälpa unga vuxna som inte fullföljt sina gymnasiestudier och därför riskerar utanförskap och svårigheter att få arbete i framtiden. För dem ordnar IF Elfsborg en praktikplats på ett företag inom nätverket, för att personen ska få en trygg plats och motivation att återuppta studierna.

Vi på RO-Gruppen är en aktiv deltagare i IFE’s samhällsengagemang som, utöver vår ekonomiska support, innebär att en av våra medarbetare sitter med i styrgruppen för engagemanget. Vi har även ordnat med praktikplats och stöttar med extra insatser vid exempelvis Pinocciocup – en fotbollscup för barn och unga som ska förmedla kamratskap och fair play – att vara en bra kompis. IF Elfsborg är starka lokalt i Borås och flera av våra medarbetare är engagerade i föreningen.

Engagemang – förstärkt ansvarstagande
Utöver IF Elfsborg har vi ett förstärkt engagemang i Destination Gymnasiet. Där vi förutom ekonomisk stöttning även bidrar med annan hjälp i form av engagemang från en av våra medarbetare; Annika Eriksson. Annika sitter med i styrgruppen för verksamheten, där hennes kompetens bidrar till utveckling av Destination Gymnasiets strategiarbete och kommunikation.
Att få godkända betyg i grundskolan är nyckeln in i gymnasiet, och sedan vidare ut i livet. Genom Destination Gymnasiet får ungdomar den stöttning de behöver för att nå dit.
En god utbildning ger en stabil grund att stå på inför ett långt och spännande arbetsliv. Det öppnar dörrar till nya äventyr.
Vi på RO-Gruppen stöttar Destination Gymnasiet för både ungdomarnas skull och för vår egen. Unga människor är vår framtid, både som samhällsinvånare och som potentiella framtida medarbetare. Vi har allt att vinna på att unga människor ges möjligheten att välja det yrke de drömmer om och att de får chansen att lägga all sin drivkraft på rätt saker.

 

(Texten är tagen ur vår hållbarhetsredovisning för 2022)