Vår hållbarhetsredovisning

2022

VD-ord

2022 var ett speciellt år för oss på RO-Gruppen – vi firade nämligen 40 år som byggföretag. Och det blev ett fint jubileumsår för oss:
1. Vi är fler medarbetare än någonsin
2. Våra medarbetare trivs bättre än någonsin
3. Vi har vår största omsättning någonsin
4. Vi gör det bästa resultatet någonsin

Det inte är lätt att lyckas med den kombinationen – att växa hållbart, vara lönsamma och ha nöjda medarbetare samtidigt. Men vi klarar det med bravur!
En av de främsta anledningarna till den starka utvecklingen är alla våra fantastiska medarbetare. Att i en konkurrensutsatt marknad kunna erbjuda den bästa organisationen för projektet ger både lönsamhet och leveranssäkerhet.
Vår starka företagskultur och attraktionskraft har resulterat i att 55 nya medarbetare har anställts samt ett rekordhögt eNPS index på 64.

Vi på RO-Gruppen är övertygade om att hållbarhet måste genomsyra allt vårt arbete, både idag och i framtiden.
Under året har vi vidareutvecklat vårt hållbarhetsarbete som en del i vår vision att bygga en bättre värld. Ambitionen är att bli Sveriges mest CO2-effektiva byggföretag, där hela organisationen ser klimatarbetet som en lika självklar aspekt som ekonomi och arbetsmiljö. Dit når vi genom en kulturförflyttning som innebär att utveckla, utbilda och stärka våra medarbetare inom ämnet. Läs mer om det på sidan 14 i vår hållbarhetsredovisning.

Vid årskiftet 2022/2023 certifierade vi oss i enlighet med ISO standarderna 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö).

Vi har alltid drivits av utmaningar och lanserade 2022 vårt mål om att bli ett av de 10 största byggföretagen i Sverige. Detta ska ske genom att växa med större projekt och volym på befintliga marknader samt expansion på nya marknader. Under 2022 etablerade vi oss i Helsingborg och framåt ser vi att vi kommer expandera på fler orter i Sverige.

Den allra viktigaste förutsättningen för att kunna fortsätta bygga bolaget vidare är att behålla, utveckla och attrahera de bästa i branschen.
Engagerade, erfarna och nytänkande medarbetare gör att vi kan ta oss an intressanta och utmanande projekt, och på så sätt attrahera fler kunder som värdesätter ett modernt och långsiktigt byggföretag. Vi ska ha ett så starkt erbjudande och så gott anseende, att alla ska vilja arbeta med oss – och hos oss. Vi är med och bygger en bättre värld – och ska ha kul när vi gör det!

Trevlig läsning!
Leif Ahlberg, VD på RO-Gruppen

Läs vår hållbarhetsredovisning:

 

 

Tidigare hållbarhetsredovisningar;
– 2021
– 2020
– 2019