Miljö och klimat

Långsiktigt och hållbart samhällsbyggande

Att fokusera på hållbar produktion och att producera hållbara byggnader är vårt gemensamma ansvar. RO-Gruppen tar ansvar för sin del gällande att arbeta hållbart för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Vår vision lyder ”vi bygger en bättre värld”. Det applicerar vi i allt vårt arbete, inte minst i vårt fokus på klimat- och hållbarhetsarbete.
Som byggföretag måste vi ta ansvar för att vår byggprocess ska vara så miljövänlig som möjligt. Ett steg i det arbetet är att bygga klimatsmarta, miljöcertifierade byggnader som ska hålla länge. Och vi gör det inte ensamma, utan samverkar med andra aktörer i branschen för att nå utmanande mål inom rimlig tid.

Sveriges mest CO2-effektiva byggföretag
Under 2022 har vi utvecklat målfor­muleringen kring vårt hållbarhetsarbete – vår ambition är att vi ska bli Sveriges mest CO2 effektiva byggföretag.
Dit kommer vi genom att aktivt arbeta för att vara en genomgående klimatmedveten organisation som är med och förändrar byggbranschen, såväl idag som över tid.

Utbildade medarbetare
En del av RO-Gruppens hållbarhetsarbete syftar till att alla med­arbetare ska vara medvetna och ha möjlighet att ta ansvar i sitt arbetssätt, så att vi motverkar negativ påverkan på miljön. Därför har vi under 2023 påbörjat utbildningar inom miljö- och klimatarbete för samtliga medarbetare. Vidare kommer arbetet med att utveckla våra medarbetare och arbetssätt samt verksamheten i stort att fortsätta i hög takt.

Miljöcertifieringar i projekt
Vi har de senaste åren utfört flertalet projekt med miljöcertifieringar så som Miljöbyggnad, Breeam, Leed, Sunda Hus och Svanen. Den erfarenhet vi samlat på oss kan vi nu appliceras i allt arbete vi gör. Läs mer om projekten Viared Center, Emigranten Göteborg och Symmetrivägen.

Återbruk och cirkulär process
För att bidra till en mer hållbar byggbransch arbetar vi på RO-Gruppen med återbruk i de projekt där detta är lämpligt och vi tror att detta är framtiden när vi bygger om i befintliga fastigheter. Vi tror på att man kan arbeta med återbruk och en cirkulär process dels i själva byggnadsskedet, dels för de tekniska lösningar som skall användas i byggnaden. Även genom att främja återbruk för de framtida hyresgästerna för att på så sätt långsiktigt bidra till ett ännu mer cirkulärt tankesätt.

Vi väljer att dela in återbruk i följande delområden:

  • Återbruk internt i fastigheten
    Återbruka material och byggdelar som finns i fastigheten idag för nya syften. T.ex spara dörrar, renovera dessa och använda i hyresgästanpassningar alternativt allmänna utrymmen.
  • Återbruk externt till fastigheten
    Köpa in återbrukat material från t.ex Återbruket där det finns möjlighet. Passar bra för exempelvis gemensamma utrymmen där det inte krävs ett stort antal liknande produkter.
  • Återbruk för framtida hyresgäster
    Inte ett vanligt inslag i själva byggprocessen, men vi tycker att det är en väldigt bra idé att bygga in lösningar för framtida sätt att återbruka material – t.ex möjlighet till bilpooler eller att dela på vissa tjänster och produkter med närliggande hyresgäster.

Att arbeta cirkulärt som företag kräver noggrann planering, fingertoppskänsla och en varsam hantering av materialet för att det inte ska skadas. Får man med detta tidigt i planeringen kan man på ett effektivt och smidigt sätt implementera återbruk i många projekt. Ska vi nå våra tuffa hållbarhetsmål måste vi ställa om och detta är ett av flera sätt för oss i byggbranschen att bidra.

Läs mer om hur vi arbetar med återbruk i projektet ”Vi på hörnet i Göteborg”, som vi utför tillsammans med beställaren Alecta Fastigheter »

Samarbete viktigt för att nå våra mål
Med vår CO2-satsning i fokus vill vi också skapa ett tydligt och givande samarbete med kunder och leverantörer för att nå utmanan­de resultat inom rimlig tid. Det krävs att vi är ett team i projekten för att lyckas minska CO2-utsläppen.

RO-Gruppen är certifierade i enlighet med ISO 14001:2015 (miljö)