CHALLENGE:ACCEPTED

Med utsikt över Göta älv och hamnen i Göteborg

På historisk mark, granne med den anrika byggnaden Amerikahuset, har vi nu byggt ett nytt kontorshus, Emigranten Göteborg. Det är inte vilken byggnad som helst, med exklusiva och medvetna material står den nu ståtligt i anslutning till stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen på Södra Älvstranden. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad, nivå Guld, en av Sveriges högsta miljöcertifiering för byggnader och är nominerad till Årets Bygge 2020.

Uppdraget
I anslutning till Amerikahuset uppför vi Emigranten, ett kontorshus på 6350 m2 i sju plan inkl. källare. Byggnaden utförs med exklusiva och omsorgsfullt utvalda material och med en stor terrass på takvåningen med utsikt över älven och hamnen. Fasaden består av exklusivt tegel med stora fönsterpartier och mot innergården och på takvåningen är hela fasaden glasad. Emigranten är certifierad enligt Miljöbyggnad, nivå Guld, en av Sveriges högsta miljöcertifiering för byggnader.

Utmaningen
Utmaningarna består främst i en komplicerad grundläggning då stora laster från Amerikahuset påverkar pålningen och behandlingen av pålarna. Hänsyn behöver även tas till hyresgästerna i Amerikahuset då dessa bor precis intill Emigranten. Emigranten byggs i spekulation utan några hyresgäster vilket medför omprojektering allteftersom hyresgäster tecknar avtal och lokalerna ska anpassas efter deras önskemål under tiden produktionen pågår.

Lösningen
Vi har ambitionen att driva det här projektet i ett nära samarbete med kunden, arkitekter och övriga involverande för att uppnå ett framgångsrikt resultat.

Emigranten
Emigranten_3
Emigranten_4
Emigranten_5
Emigranten_1

År

2020

Projekt

Emigranten

Uppdragsgivare

Castellum Väst AB

Ort

Göteborg

Beskrivning

Ett nybyggt kontorshus i sju plan inkl. källare.

Omfattning

6350 m²