CHALLENGE:ACCEPTED

Naturnära perfektion.

Hur bygger man ett hotell som står ut och smälter in på samma gång? Öijared Golfklubb var stolta över sitt klubbhus. Med all rätt. Det ritades av ingen mindre än den välkände arkitekten Gert Wingårdh. Det har till och med tilldelats Kasper Salinpriset för sin design. När det var dags att utöka verksamheten med en hotell- och konferensanläggning fick RO-Gruppen förtroendet att förverkliga idén.

Uppdraget
Det nya golfhotellet, tre mil utanför Göteborg skulle bli ett lågenergihus med 34 rum, konferensrum, lounge, bibliotek och allmänna ytor. Hela fastigheten skulle totalt omfatta 2 000 kvadratmeter och ha en kapacitet för cirka 200 sovande gäster. Anläggningen skulle kopplas samman med klubbhuset via en förbindelsegång, som delvis skulle byggas under mark.

Uppdraget omfattade även att uppföra ett reningsverk för samtliga fastigheter inom området, en golfstudio med konferensrum för 100 personer samt bagdrop, upprustning av relaxavdelning och övrig upprustning av klubbhuset.

Utmaningen
Det nya hotellet skulle till stor del byggas med naturmaterial, och redan från början kännas som en integrerad del av miljön. Under den relativt korta byggtiden fick inte heller golfverksamheten påverkas – en utmaning i sig med tanke på att hotellets placering låg precis vid utslagsplatsen.

Lösningen
För RO-Gruppen var det avgörande att hitta en process som effektiviserade bygget, samtidigt som miljöpåverkan minimerades. Man tog därför tillsammans med Moelven fram ett prefabricerat modulsystem med färdiga rum som sattes samman i fabriken och transporterades till bygget. Råmaterialet till träfasaden hämtades från den egna skogen som skulle skifta med årstiderna och kännas som ett med naturen.

Samarbetet blev ett partnerprojekt som präglades av öppenhet och förtroende. Nu har golfklubbens medlemmar något mer än klubbstugan att vara stolta över.

oijared_1@2x
oijared_2@2x
oijared_3@2x

År

2014

Projekt

Öijared Hotell

Uppdragsgivare

Öijared Park AB

Ort

Floda

Beskrivning

Lågenergihus med 34 rum, konferensrum, lounge, bibliotek och allmänna ytor.

Omfattning

2000 m²