CHALLENGE:ACCEPTED

Modern butikslokal i gammalt lokstall

UPPDRAGET
Förvandla ett lokstall med anor från 1900-talet till en modern butikslokal (se några förebilder här —>)

UTMANING
Lokalen, som ligger alldeles intill järnvägen, hade stått orörd i ett par decennium. Ett skal helt utan installationer, vatten eller avlopp och med en oisolerad bottenplatta.

LÖSNING
Invändigt ville man behålla ett rent och enkelt intryck med så lite synliga installationer som möjligt, därför frästes all el in i väggarna, en värmekulvert på vinden och bjälklag öppnades upp för att bygga ventilationer på höjden.

Man isolerade bottenplattan och hela sockeln på huset frilades för att blästras och tätas.

I samband med utvändiga arbeten nära järnvägen hade man täta kontakter med Banverket och Infranord.

RESULTATET
En modern, avskalad och funktionell butikslokal med perfekt finish.

År

2020

Projekt

Caparol

Uppdragsgivare

Inredningsstudion i Borås

Ort

Borås

Beskrivning

Det som idag är en modern butikslokal var innan renovering ett gammalt lokstall.

Omfattning

575 m²