CHALLENGE:ACCEPTED

Fulltankad jubileumsbyggnation

Under vintern 2017/2018 påbörjade RO-Gruppen byggnationen av en bemannad Preemstation i Landskrona, utmed den vältrafikerade E6:an.

Och inte vilken station som helst utan Preem's hundrade (100) anläggning.

Uppdraget:
Att uppföra en fullserviceanläggning åt Preem i Landskrona.

Utmaning:
Att få bygget att rulla enligt tidplan trots att halva stommen levererades efter utsatt tid.

Lösning:
Ett snabbt agerande av projektledningen på RO-Gruppen Koncpet medförde att tidplanen fortfarande höll. Det beslutades att en taktäckning i två etapper skulle göras, vilket medförde att byggnation av innerväggar kunde fortsätta enligt tidplan.
Detta resulterade i att byggnationen stod klar enligt tidsplan och kunde lämnas över till en mycket nöjd kund på utsatt tid.

 

”Preem tycker samarbetet med RO-gruppen har fungerat riktigt bra och RO-gruppen har agerat mycket professionellt genom hela arbetsprocessen”
– Ellen Roberts Clark, Projektledare Preem

 

 

1-red
3-test
3-test-1

 

År

2018

Projekt

Preem

Uppdragsgivare

Fastighetsbolaget Landskrona Örja 30 AB

Ort

Landskrona

Beskrivning

Nybyggnation av en bemannad bensinstation i Landskrona.

Omfattning

420 m²