CHALLENGE:ACCEPTED

Renovering som gick till historien.

När Lindex stod inför att totalrenovera sin butik på Kungsgatan i centrala Göteborg fick RO-Gruppen uppdraget att både sköta ombyggnationen samt installera den nya butiksinredningen. Att driva den här typen av projekt under pågående butiksverksamhet är en utmaning i sig. Men att uppdraget även skulle bli en utmaning ur historiskt perspektiv var det få som kunde förutse.

Uppdraget
Ombyggnad av hela butiken. Uppdraget inkluderade en helt ny planlösning med nya entréer, skyltfönster, hiss, samt flytt av befintliga rulltrappor. Även personalrum och lager byggdes om. En lokalyta på totalt 1 000 kvadratmeter.

Utmaningen
Under hela ombyggnaden skulle butikens verksamhet vara igång. I samband med grundarbetet för nya rulltrapporna gjordes ett antal arkeologiska fynd, så under resten av schakttiden var en arkeolog närvarande som övervakade och dokumenterade hur maruppbyggnaden under den befintliga bottenplattan såg ut.

Eftersom Kungsgatan är en gågata ställde det också höga krav på logistik och planering, då alla transporter vara tvungna att utföras före kl. 10.00.

Lösningen
Renoveringen delades totalt in i tre etapper. Arbetet inkluderade bland annat flytt av butikens två rulltrappor. Störande arbeten på grund av ljud, asbestsanering, flytspackling av golvytor, transporter av skrymmande material samt diverse elarbeten skedde nattetid.

Befintliga bjälklag utökades och fasaden mot Kungsgatan fick ett nytt utseende. Innan nyinvigningen tog RO-Gruppens byggteam även sig an uppdraget att installera all ny butiksinredning.

lindex_1@2x
lindex_2@2x.jpg

År

Projekt

Lindex Kungsgatan

Uppdragsgivare

Vasakronan (ombyggnad av fastighet), Lindex (interiör)

Ort

Göteborg

Beskrivning

Totalrenovering av Lindex butik på Kungsgatan.

Omfattning

1084 m²