CHALLENGE:ACCEPTED

Om- och tillbyggnad på kontors- och lagerfastighet

RO-Gruppen fick på uppdrag av Ante Fastigheter möjligheten att som totalentreprenör genomföra en om- och tillbyggnad på befintlig kontors- och lagerfastighet för att möta den nya hyresgästens (Amada Scandinavia) behov.

Befintliga delar fick en upprustning i form av nya ytskikt, nytt kök, badrum, nya fönster i fasad samt två nya mötesrum. Nytt ventilationsaggregat har kopplats in och el-installation har dragits om.

Tillbyggnaden består av 600 kvm showroom och cirka 250 kvm kundyta fördelat över loungeutrymme, matsal, två utbildningslokaler och konferensrum.
Det var en komplex tillbyggnad i premiumklass.

Den del som byggdes mellan utställningshallen och befintlig byggnad var ganska komplex både i form och utförande. Detta löstes genom en mycket genomtänkt och noggrann projektering.

Ett bra projekt som genomstrålats av god kommunikation med både beställare, hyresgäst och underentreprenörer/leverantörer.

År

2023

Projekt

Renovering / Ombyggnad / Tillbyggnad

Uppdragsgivare

Ante Fastigheter

Ort

Alingsås

Beskrivning

Befintliga delar fick en upprustning i form av nya ytskikt, nytt kök, badrum, nya fönster i fasad samt två nya mötesrum. Nytt ventilationsaggregat har kopplats in och el-installation har dragits om. Tillbyggnaden består av 600 kvm showroom och cirka 250 kvm kundyta fördelat över loungeutrymme, matsal, två utbildningslokaler och konferensrum.

Omfattning

1500 m²