CHALLENGE:ACCEPTED

Så kortade vi byggtiden med 4 månader.

Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri, med en historia som sträcker sig tillbaka till 1946. Då trä är den gröna tråden genom hela verksamheten, föll det sig helt naturligt att koncernens nya anläggning utanför Borås skulle byggas helt i trä.

Uppdraget
Deromes hittills största anläggning skulle ha plats med plats för butik, lager, kontor och snickeri under ett och samma tak. Allt skulle byggas i trä – bland annat med limträbalkar, limträpelare och takstolar. Byggnadsarean uppgick till 5 700 kvadratmeter, varav 1 110 kvadratmeter butiksyta.

Utmaningen
Mitt i projektet kom ett önskemål från beställaren. Man ville korta ner byggtiden för att kunna öppna den nya butiken. Den ursprungliga planen var att bygget skulle stå klart i november 2015. Nytt mål: butiksöppning den 1 juni.

Lösningen
Med god planering, engagerad personal och ett nära samarbete med beställaren stod butiken klar lagom till premiärdatumet. Därefter delades arbetsområdet upp så att resten av entreprenaden skulle slutföras. Den 1 juli stod hela bygget klart – fyra månader tidigare än först beräknat.

ro_900x500_derome_2
ro_900x500_derome_1
ro_900x500_derome_3

År

Projekt

Derome

Uppdragsgivare

Deromegruppen

Ort

Borås

Beskrivning

Ny anläggning med butik, lager, kontor och snickeri

Omfattning

5700 m²