CHALLENGE:ACCEPTED

Sveriges mest energieffektiva kontorshus.

Det hela började som ännu en spännande utmaning. Kabona skulle bygga ett nytt, klimatsmart kontor till en rimlig kostnad. Vi på RO-Gruppen var en av fyra anbudsgivare, men kände redan från början att här fanns något mer att hämta. Efter ett extra möte med Kabona gick vi från att vara leverantör till fullfjädrad rumskompis. Tillsammans skapade vårt nya gemensamma hemvist – Sveriges mest energieffektiva kontorshus.

Uppdraget
Vid projekteringen lades tonvikt vid att ta fram ett klimatsmart hus till en rimlig kostnad. Fokus skulle vara ett mycket bra inomhusklimat, baserat på Kabonas eget, webbaserade system med programvaran Ecopilot som läser av, justerar och effektiviserar energiåtgången i hela byggnaden. Med RO-Gruppens kunskaper från byggbranschen och tankar kring effektivisering började jakten på något ingen tidigare hade uppnått.

Utmaningen
En avgörande faktor i fastighetens energiåtgång är hur tätt huset är. I synnerhet i de mest känsliga delarna, som fönster, dörrar och partier. Avgörande för projektet var också platsorganisationen, med uppföljning och kommunikation mellan montörer och beställare.

Lösningen
Hösten 2011 drog arbetet igång. Lösningen var både enkel och avancerad på samma gång: genomtänkta val in i minsta detalj. Detta gällde alltifrån fastighetens stommar där vi konsekvent lyckades hålla ett U-värde nära 0,20, till fönster, dörrar och partier med ett U-värde på 0,70. För att säkerställa högsta tänkbara täthet har vi vid alla genomföringar i fasad tätat och utökat alla kontroller.

I kombination med Kabona och deras Ecopilot-system skapade vi en kontorsbyggnad som gör åt endast 19 kWh per kvadratmeter och år. Det är mer än tre gånger mindre än Boverkets krav och – hälften av som krävs för att klassas som en Green Building.

kabro_1@2x
kabro_2@2x

År

Projekt

Kabro

Uppdragsgivare

Kabro Fastighets AB

Ort

Borås

Beskrivning

Energieffektivt kontorshus – nytt huvudkontor för Kabona och RO-Gruppen.

Omfattning

4111 m²