CHALLENGE:ACCEPTED

Utsidan räknas också.

UPPDRAGET
Att utföra fönsterbyte, fasadrenovering samt byte av takbeklädnad på kontorshus i Knalleland Borås.

Fasadyta: 2 220 kvm
Takyta: 1 400 kvm
Antal fönster: 220 st

UTMANINGAR
När arbetet påbörjades uppdagades det att fasaden var mycket sämre än väntat – vid bortplockning av fönster lossnade teglet. Vi tog in en specialist för granskning och fasaden dömdes ut. Detta innebar ett mer omfattande fasadarbete än först beräknat och kastade omkull tidplan och budget.

LÖSNINGEN
Vi fick riva fasaden och försöka spara tegel för återmurning.
Det fanns även blåbetong i de putsade staplarna mellan tegelfälten som var frostsprängda på grund av felkonstruktion, som i sin tur innebar att vi var tvugna att sanera bort blå-
betongen och mura om även de delarna.

När projektet var genomfört var både fasaden mot Borås Arena och Knallenad helt omgjorda, trots att den initiala planen endast var renovering.

Slutet gott – allting gott.

20190613_130415
20190613_125722

År

2020

Projekt

"Nelly-huset"

Uppdragsgivare

Kungsleden Borås HB

Ort

Borås

Beskrivning

Fönsterbyte och fasadrenovering på kontorshus i Knalleland.

Omfattning