CHALLENGE:ACCEPTED

Kämpegatan 3 - 7

Där Lilla Bommens nybyggen möter Drömmarnas kaj

På Kämpegatan 3 - 7, där Lilla Bommens nybyggen möter Drömmarnas kaj har det genomförts en omfattande hyresgästanpassning och fastigheten har fått ett rejält ansiktslyft både invändigt och utvändigt. Byggnaden står nu redo för en ny framtid i ett av Göteborgs mest spännande utvecklingsområden, Gullbergsvass.

Uppdraget
Om och tillbyggnad av fastigheten Gullbergsvass 5:10. Projektet omfattar lokalanpassning av 5 plan på totalt ca 13 000 m2 samt påbyggnad av nya takvåningar om ca 2000 m2. Nya glasfasader mot ljusgårdar med nya glastak samt byte av samtliga fönster. Tegelfasaden behölls men rustades upp och sågs över. Byte av samtliga installationer inklusive nya fläktaggregat samt samt ny utvändig mark.
Det har skapats en glasad övergång med tillhörande konferensrum mellan huskroppar i entréplan, samt tillkommande gångbroar. Ombyggnad i garageplan för omklädning, cykelförråd med mera.

Utmaningen
Det svåra är att utföra så här avancerade och omfattande arbeten i en fastighet med kvarboende hyresgäster. Även logistiken till en så här stor arbetsplats inne i centrum har sina utmaningar och kräver god planering.

Lösningen
Vi löste detta genom stort engagemang från vår platsledning. Vi jobbade proaktivt med information till Platzers hyresgäster, de mest störande arbetena fick styras om och utfördes utanför ordinarie arbetstid. Logistikutmaningen löstes genom god planering och etablering av en logistikyta.

Läs arkitekternas tankar om projektet här >>

Kämpegatan_41
Kämpegatan_43
Kämpegatan_36
Kämpegatan_37
Kämpegatan_28
Kämpegatan_24

År

Projekt

Kämpegatan 3 - 7

Uppdragsgivare

Platzer Fastigheter AB

Ort

Göteborg

Beskrivning

En omfattande hyresgästanpassning och där fastigheten har fått ett rejält ansiktslyft både invändigt och utvändigt.

Omfattning

15000 m²