CHALLENGE:ACCEPTED

Från vindsutrymme till modernt kontor

Hur renoverar vi ett vindsutrymme anno 1850 mitt i centrala Göteborgs trafikkaos? Det var den stora utmaningen när vi stod inför renoveringen av Almedalsmagasinet på Korsgatan i Göteborg. Med en bra kommunikation och lösningsorienterad projektgrupp så rodde vi projektet i hamn.

Uppdraget
På Korsgatan i centrala Göteborg finner vi Almedalsmagasinet anno 1850. RO-Gruppen fick uppdraget att renovera ytan på ca 400m2 samt uppdatera ytskikt i ett trapphus. En ny terrass har även tillkommit. Hela taket har bytts ut med nya takstolar, råspont, plåt och isolering. Det har även byggts en plattform för ventilationsaggregat på taket. Invändigt så har det skapats ett nytt kontor med faciliteter från ett vindsutrymme på 300m2.

Utmaningen
Det här projektet bestod av flertalet utmaningar. När huset är 200 år gammalt blir det svårt att förutse allt under planeringsprocessen. Nya utmaningar uppstod allteftersom rivningen pågick. I projektet fick RO-Gruppens handlingar och ritningar mer fungera som riktlinje. Huset är dessutom placerat i centrala Göteborg vilket i sin tur gör att logistiken blir lite mer komplicerad.

Lösningen
Lösningen på utmaningarna var att det får ordna sig på plats samt ha en god och öppen dialog med beställare.

show room tyger
show room tygrullar
kök

År

2018

Projekt

Almedalsmagasinet

Uppdragsgivare

Almedalsmagasinet Fastighet AB

Ort

Göteborg

Beskrivning

Renovering av vindsutrymme till kontorslokaler.

Omfattning

300 m²