CHALLENGE:ACCEPTED

Renovering med noggrann planering

I Nordostpassagen, beläget i Linné nära natursköna Slottsskogen, har vi förädlat lägenheter åt Holger Blomstrands Byggnads AB.

UPPDRAGET
En totalentreprenad av 158 lägenheter i 7 stycken trapphus. Ett stambyte med totalrenovering invändigt av lägenheterna. Befintliga fläktrum på taken utvidgades. Projektet utfördes i fyra olika etapper där varje etapp var cirka 9 månader lång.

UTMANINGAR
Den främsta utmaningen var att planera transporter långt fram i tiden, då det inte fanns möjlighet förvara material. Samt att undvika att borra i kablar, då det fanns cirka 8000 kablar i husen som man inte kände till.

LÖSNING
Noggrann planering av materialtransporter för varje etapp. Det var viktigt att alltid ha folk i beredskap för oväntade händelser. Dialogen med kunden var väldigt bra genomgående i projektet.

År

2019

Projekt

Nordostpassagen

Uppdragsgivare

Holger Blomstrands Byggnads AB

Ort

Göteborg

Beskrivning

Lägenhetsrenovering

Omfattning

7734 m²