CHALLENGE:ACCEPTED

Hållbarhet i unikt läge

På ett av Hestras möjligen bästa områden sattes spaden i backen när RO-Gruppen skulle bygga ny förskola i det nyplanerade området Trädgårdsstaden. Ett område som erbjuder ett boende i naturen med cykelavstånd till centrum.

Uppdraget
Förskolan skulle vara i två plan, med ett plan som souterrängvåning. I planeringen av förskolan var det miljö och hållbarhet i fokus, vilket innebar höga krav på lufttäthet, fuktsäkerhet, energianvändning samt ljudkrav.

Utmaningen
För RO-Gruppen innebar det att bygga ett lågenergihus som klarar passivhusstandard, värms med fjärrvärme och ventileras med ett FTX-system. Det skulle även monteras solceller och möjligheten att göra en del tak gröna genom plantering av sedum på taket skulle beaktas.

Lösningen
Vi såg tidigt att metoder och materialval var avgörande varför vi redan i projekteringen utförde kontroller som vi sedan följde upp under produktionen. Vi föreslog byte av materialval i särskilda utföranden för att uppnå bättre egenskaper avseende lufttäthet och brand, utförde preliminära energiberäkningar av våra metodval under projekteringen som vi säkerställde med kompletterande beräkningar under produktionen samt prioriterade användning av ej fuktkänsligt material för att säkra fuktighetskraven.

hestra_900x500_2
hestra_900x500_3
hestra_900x500_4
hestra_900x500_5
hestra_900x500_10
hestra_900x500_9
hestra_900x500_8
hestra_900x500_7
hestra_900x500_6
hestra_900x500_12
hestra_900x500_13
hestra_900x500_14
hestra_900x500_15

 

År

2014

Projekt

Hestra Förskola

Uppdragsgivare

Borås Stad

Ort

Borås

Beskrivning

Nybyggnation förskola

Omfattning

1200 m²