CHALLENGE:ACCEPTED

Hus skapade för ett modernt boende.

Alla familjer är olika, därför är varje Willa Nordic unikt!
I Örebro fick vi förtroendet som totalentreprenör att uppföra bostadsrätter i ett helt nytt bostadsområde.

Uppdraget
Nybyggnation av 17 st bostadsrätter i två plan fördelat på 4 st huskroppar. Två olika typer av lägenheter som är ca 105 respektive 120 kvm stora.

Utmaningen
Projektet på Disponentparken drevs med en hög grad av samverkan, där vi fick utmaningar med planering och leveranser. I projektet så fanns det även väldigt välformulerade förhöjda krav med avseende på kvalitet och ytskikt.

Lösningen
Tack vare ett stort engagemang från vår platsledning och leverantörer så fungerade logistiken väldigt bra. Husen är helt byggda i trä och träfasaden är Organowoodbehandlad. Fönstren är aluminiumbeklädda vilket innebär att husen är i det närmaste underhållsfria utvändigt. Yttertaken är låglutande och pappbeklädda. Husen är energieffektiva och uppvärmning sker genom frånluftsvärmepumpar.

test
img_8701
img_8695
img_8673

År

2016

Projekt

Willa Nordic

Uppdragsgivare

Willa Nordic

Ort

Örebro

Beskrivning

Nyproduktion

Omfattning

2148 m²