CHALLENGE:ACCEPTED

Nya utsikter för anrik byggnad

Det anrika Amerikahuset ligger centralt med en fantastiskt utsikt över Göteborgs hamninlopp.

UPPDRAGET
451 fönster och dörrar har bytts ut under en intensiv period. Delar av fasaden har renoverats och plåttaket har målats. Det blev ett lyckat resultat med nöjda beställare.

UTMANINGAR
Det har varit ett högt tempo i projektet, 12 fönster byttes dagligen. Allt jobb har bedrivits i pågående verksamheter och i lägenheter.

LÖSNING
Tack vare att alla inblandade visat stort engagemang och målinriktat fokus så har bestämd tidplan kunnat hållas, utan att tumma på kvaliteten. En god dialog mellan entreprenör (RO-Gruppen) och beställaren har bidragit till att projektet

År

2019

Projekt

Fönsterbyte på Amerikahuset

Uppdragsgivare

Castellum

Ort

Göteborg

Beskrivning

Omfattning