BYGGSTEGET 2024

Årets kandidater till BYGGSTEGET är uttagna. Grattis Alfred Appelkvist och Linn Olausson – vi är ser fram emot att följa er när ni tar steg in i byggbranschen!

protek tillsammans med RO-Gruppen startade under 2023 upp studentprogram BYGGSTEGET.
Målsättningen är att hjälpa studenter att ta steget ut i byggbranschen genom att ge dem inblick i hur byggprocessen ser ut från entreprenör- och beställarperspektiv. Tillsammans ger vi studenterna förutsättningar att bygga upp ett kontaktnät med näringslivet.

Programmet riktar sig till studenter som läser på Högskolan i Borås med inriktning samhällsbyggnation, antingen till högskoleingenjör eller en kandidatutbildning.
Studenterna kommer att under 8 veckor på sommaren mellan år 1 och år 2 samt 8 veckor på sommaren mellan år 2 och år 3 att praktisera på RO-Gruppen och protek.
Praktiken genomförs 4 veckor i början av sommaren på ett av bolagen och 4 veckor i slutet av sommaren på det andra bolaget.
Syftet med programmet är att få olika perspektiv i byggprocessen och få en bred insyn i vilka roller som finns inom byggvärlden.
Under det sista året genomför kandidaterna examensarbete i samarbete RO-Gruppen och protek.

BYGGSTEGET hjälper studenter att ta steget ut i byggbranschen genom att ge dem inblick i byggprocessens olika delar för att skapa en tydlig koppling mellan praktiska erfarenheter och skolans teoretiska kunskaper.