– Ett platsbesök på Myråsskolan i Borås –

 Etapp 1 är färdigställd sedan några veckor tillbaka och vi gjorde ett besök på skolan för att se förvandlingen. Etapp 1 innefattade flera olika delar, bland annat:
– Nybyggnation av en idrottshall, P-märkt och uppfyller krav enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer gällande fysisk tillgänglighet (nivå grön).
– En tillbyggnad på cirka 3000 kvm i 3 våningar som bland annat inhyser en ny matsal samt ytterligare klassrum, hemvister och arbetsrum
– Renovering av en mindre fastighet med utrymmen för kreativ undervisning, såsom musik och bild.
Eleverna flyttade in i de nya lokalerna efter påsklovet i år.
Under pågående etapp 2 kommer man genomföra en omfattande renovering av befintlig byggnad.
 
Projektet utförs i samverkan med Borås Stad och allt ska stå klart 2023. Läs er om projektet här >>

#challengeaccepted #rogruppen