Första spadtaget mot Myråsskolans framtid

Under onsdagen, 3 mars, togs det första spadtaget på Myråsskolan i Borås. RO-Gruppen ska i samverkan med Borås Stad utföra en om-, till- och nybyggnation av Myråsskolan.

Projektet innefattar bland annat en ny idrottshall, en tillbyggnad för fler klassrum samt renovering av befintliga skolbyggnader. Arbetet på plats är nu påbörjat och hela projektet ska stå klart till sommaren 2023.

Här kan du läsa mer >>