Möt Sarah Hultén, Entreprenadingenjören som cyklar fram på RO-Gruppen!

När Sarah började studera Industriell Ekonomi på Högskolan i Borås funderade hon på vilken yrkesinriktning hon skulle välja, ekonomi eller bygg? Entreprenörsandan har hon vuxit upp med, men att arbeta inom byggbranschen var inte helt självklart. Med tiden växte intresset för bygg och på en arbetsmarknadsdag som högskolan arrangerade träffade hon representanter från RO-Gruppen. Redan vid första mötet såddes ett frö att det fanns andra intressanta företag att söka jobb på än de stora bolagen som hon hört talas om i Göteborg.

”Jag var inställd på att söka jobb på företag som låg i Göteborg. Då visste jag inte att RO-Gruppen hade ett kontor här. Det här var 2017. Men så fick jag RO-Gruppen rekommenderat till mig och när jag träffade grundarna Marcus och Dan så kände jag direkt att kemin stämde och det verkade vara ett spännande företag”, berättar Sarah.

Sarah började sommarjobba i rollen som arbetsledare på Lindome Församlingscentrum och trivdes väldigt bra med kollegor och företagskulturen. Hon bestämde sig för att göra praktik på RO-Gruppen under höstterminen 2018. Sarah fick ett stort förtroende redan under praktiken och ett eget projekt att ta hand om. Efter sommarjobb och praktik på RO-Gruppen avslutade hon skolan med ett examensjobb inom partnering, även det på RO-Gruppen.

”Det som fångade mitt intresse för RO-Gruppen var företagets kultur och fyra hörnstenar FENA. Att det från första stund kändes som att RO-Gruppen var ett företag som verkligen satsar på sina medarbetare. Genom åren har det visat sig att det är inte bara RO-Gruppen som företag, utan även alla som arbetar här, som står för FENA. Man lever som man lär”, förklarar Sarah.

I januari 2019 började Sarah som arbetsledare på RO-Gruppen i Göteborg och då arbetade hon med stora ombyggnadsprojekt. Hon berättar att hon fick möjligheten att ta stort eget ansvar och att få mer produktionserfarenhet. Det var en bra skola att få möta olika utmaningar som finns i ett byggprojekt. Med tiden utvecklades intresset mer för kalkyler, anbud, inköp och projektering. Drygt ett år senare bytte hon roll till entreprenadingenjör.

”En av de bästa sakerna med att vara entreprenadingenjör är såklart när vi tar hem ett anbud och så småningom ser ett projekt växa fram. Att som entreprenadingenjör få vara delaktig i alla steg under projektet och se hur visioner förverkligas är verkligen det bästa. Vi arbetar alltid som ett lag och utifrån projektets bästa. Pricken över i:t är när vi har en riktigt nöjd beställare och en slutprodukt som överträffat förväntningarna”, säger Sarah.

När Sarah får drömma om framtiden säger hon så här:

”Det finns mycket utvecklingsmöjligheter på RO-Gruppen. Så har man ett driv och lust till något så finns det alla möjligheter! I framtiden ser jag mig själv jobba som projektchef. Men just nu ser jag fram emot att göra mitt yttersta för att vi ska komma i gång med att bygga de 44 nya lägenheterna på projektet Kustgatan i Majorna.

Jag önskar också att vi i framtiden kommer att bli fler kvinnor i branschen. Vi arbetar uteslutande i projekt och i projekten är alla beroende av varandra. Jag tror starkt på att en grupp som är mixad ger en bättre dynamik och att det  i sin tur leder till bättre resultat. För att inspirera kvinnor och för att utbyta erfarenheter har vi på RO-Gruppen ett kvinnligt nätverk. Ett par gånger per år träffas vi. Ibland har vi en workshop med andra kvinnor i branschen eller så besöker vi varandras projekt för att lära av varandra”, berättar hon.

På fritiden är hennes stora passion landsvägscykling.

”Det känns viktigt att arbeta på ett företag som RO-Gruppen som inspirerar och satsar på medarbetarnas hälsa och välmående. På RO-Gruppen kallar vi det RO-Wellness. Det är en satsning som ger ett stort mervärde, inte bara genom coaching via Aktivitus, utan även föreläsningar på temat hälsa och genom olika lopp. Jag uppskattar verkligen detta och tror att det bidrar till ökad hälsa, trivsel och prestation. Ett minne var när jag inför Vätternrundan peppades av ingen mindre är vår vice VD Pär som också fixade en riktigt snygg tröja att glänsa i, säger Sarah med ett stort leende. RO-Gruppen är ett bra företag. Man blir så väl omhändertagen, uppskattad och det är en god företagskultur. Det i sin tur påverkar hur man är och agerar i olika situationer, vi stöttar varandra och hjälps åt. Vi har dessutom väldigt roligt ihop med mycket aktiviteter och vi firar tillsammans!”