Nu är vi ISO-certifierade

Vi på RO-Gruppen är stolta över att meddela att vi nu är ISO-certifierade i enlighet med standarderna 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö).

Vi har i många år varit diplomerade i Byggindustrins system Povel samt Byggföretagens BKMA. Under december 2022 tog vi beslutet att gå över till ISO då det är ett välkänt och välutvecklat verksamhetsledningssystem.

För att bli certifierad behöver man uppfylla lagar och krav för respektive ISO-standard. Under revisionen har vårt ledningssystem granskats utifrån ledningsprocess, inköp, personal, arbetsmiljö, miljö och projektstyrning. Genom flera arbetsplatsbesök och en grundlig genomgång fastställdes att vårt ledningssystem och vår verksamhet uppfyller kraven för få godkänd revision.
Tack vare att vi sedan tidigare har ett utvecklat verksamhetsledningssystem och väl genomarbetade processer genomfördes revisionen på mycket kort tid.

Men, arbetet är inte slut bara för att vi har fått certifieringen. Syftet är att skapa trygghet åt våra kunder och medarbetare och med ett certifierat ledningssystem som stöd säkerställer vi att miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöaspekterna uppfylls. Nu fortsätter arbetet med att upprätthålla och utveckla vår redan höga nivå.